فروشگاه جامع گلنرده ایران - فرم درخواست نمایندگی جدید

صفحه نخست / فرم درخواست نمایندگی جدید

فرم درخواست نمایندگی جدید

مشخصات عمومی
نام :
نام خانوادگی :
تلفن تماس :
پیش بینی فروش ماهیانه
(با توجه به تجربه شما)
:
نام فروشگاه :
آدرس فروشگاه :
نوع مالکیت فروشگاه :
توان سرمایه گذاری
(قدرت خرید اولیه محصولات)
:
توضیحات :